16 wrzesnia 2014 r.
XXIV edycja DCG
XXIV edycja DCGXXIV edycja DCG
XXIV edycja DCGXXIV edycja DCG
XXIV edycja DCGXXIV edycja DCG
XXIV edycja DCGXXIV edycja DCG
XXIV edycja DCG