16 listopada 2012 r.
XXI edycja DCG
XXI edycja DCGXXI edycja DCG
XXI edycja DCGXXI edycja DCG
XXI edycja DCG