POTWIERDZILIŚMY SWOJĄ WIARYGODNOŚĆ NA RYNKU

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) to wyróżnienie nadawane firmom, których dane finansowe gwarantują
wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, a poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany jest od czerwca 2010 roku i cieszy się uznaniem zarówno dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MSP.

Nasze Przedsiębiorstwo uzyskało ten certyfikat w 2011, 2012, 2013, 2014 oraz w 2015 roku

              
            
 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.

TimoCom

Kursy walut

Business Navigator

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kamiennej Górze Spółka z o.o.
Centrala:
tel. +48 75 744 20 21 do 24
Informacja:
+48 75 744 26 09
ul. Towarowa 43
58-400 Kamienna Góra
Sekretariat:
tel. +48 75 744 20 25, fax. +48 75 744 20 25
e-mail:
sekretariat@pks-kamgora.pl
Strona główna | Dla pasażera | Polityka plików cookie  |  Kontakt