pozycja menu pozycja menu pozycja menu pozycja menu pozycja menu pozycja menu

> Status-prawny

  • Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością
  • Firma pod, którą Spółka działa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000071732
  • Numer REGON: 230443624
  • NIP: 614-01-00-176
  • Siedziba: Kamienna Góra
  • Adres: ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra
  • Do Spółki stosuje się przepisy: ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r.Nr 171, poz.1397 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm)oraz postanowienia umowy spółki.
pozycja menu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kamiennej Górze Spółka z o.o.
Centrala:
tel. +48 75 744 20 21
Informacja:
+48 75 744 26 09
ul. Towarowa 43
58-400 Kamienna Góra
Sekretariat:
tel. +48 75 744 20 25
e-mail:
sekretariat@pks-kamgora.com.pl
Strona główna  |  Dla pasażera  |  Polityka plików cookie   |   Kontakt