Strona główna » Koordynator Przewozów Pasażerskich

Koordynator Przewozów Pasażerskich

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • podejmowanie systemowych działań ukierunkowanych na rozwój pasażerskich przewozów autobusowych oraz konkurencyjności oferty przewozowej i taryfowej;
 • ocena konkurencyjności pasażerskich przewozów autobusowych;
 • stały monitoring procesów związanych z transportem;
 • poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie transportu;
 • kontakty z kontrahentami;
 • dbanie o flotę środków transportu oraz ich odpowiednie użytkowanie i optymalne wykorzystanie;
 • monitorowanie kosztów działalności transportowej oraz realizacja założeń budżetowych;
 • tworzenie raportów i sprawozdań na potrzeby innych działów oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwem;
 • prowadzenie dokumentacji zezwoleń zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
  oraz współpraca z terenowymi organami władzy administracji państwowej;
 • organizacja przewozów pasażerskich;
 • opracowywanie harmonogramów pracy kierowców i dyspozytorów zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy oraz ustawą o czasie pracy kierowców;
 • nadzór nad funkcjonowaniem dworca autobusowego.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość zagadnień dotyczących transportu publicznego oraz przepisów w tym zakresie (m.in. ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o publicznym transporcie drogowym);
 • umiejętność planowania i ustalania priorytetów;
 • skrupulatność i dokładność w realizowaniu swoich obowiązków;
 • dobra organizacja pracy i terminowość wykonywanych zadań;
 • umiejętność myślenia strategicznego;
 • budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

Wszelkie informacje pod numerami telefonów: +48 75 744 20 25 lub +48 600 494 607

 

Skip to content