Strona główna » Status prawny

Status prawny

  • Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością
  • Firma pod, którą Spółka działa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS 0000071732
  • Numer REGON: 230443624
  • NIP: 614-01-00-176
  • Siedziba: Kamienna Góra
  • Adres: ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra
  • Do Spółki stosuje się przepisy: ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r.Nr 171, poz.1397 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm)oraz postanowienia umowy spółki.
Skip to content