Strona główna » Organy podmiotu

Organy podmiotu

Organy spółki:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki 

Skład Rady Nadzorczej:

  • Andrzej Wojdyła – Przewodniczący
  • Natalia Łebek – Wiceprzewodnicząca
  • Tomasz Łuczkowski 
  • Marta Suhak-Ogłaza – Sekretarz
  • Józef Groma

Skład Zarządu Spółki:

  • Wioletta Polak-Bodziony – Prezes Zarządu
Skip to content